Polityka prywatności

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – RODO Administratorem danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Kule 2, 42-110 Popów.

Jakie dane zbieramy od odwiedzających stronę edu.cossw.pl? 

Praca w serwisie edu.cossw.pl wymaga podania podstawowych danych jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer służbowy, itp. Dane te przetwarzane są w celu identyfikacji funkcjonariusza.

Strona edu.cossw.pl generuje w logach serwera standardowe informacje związane z ruchem. Są to informacje typu numer komputera IP, czas wywołania strony, kod odpowiedzi, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o ewentualnych błędach które wystąpiły podczas wczytywania strony.
Informacje te służą do analizowania ruchu, dostosowywaniu strony do Państwa potrzeb i zapobiegania ewentualnych nadużyciom.

Czy strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka)?

Ta strona korzysta z dwóch cookies. Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Muszą Państwo zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie, aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować swoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Podczas wylogowania lub wyłączeniu przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Państwa przeglądarki i z serwera).
Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest Państwa nazwa użytkownika. Oznacza to, że podczas powrotu na tą stronę pole nazwa użytkownika na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Mogą Państwo spokojnie zrezygnować z tego cookie - wtedy każdorazowo będzie trzeba wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.

Czy udostępniamy podmiotom trzecim zebrane dane osobowe?

Nie, nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia zgromadzonych danych (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Danych zbieranych automatycznie tj. tych gromadzonych w logach serwera nie da się zmienić lub usunąć.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Last modified: Thursday, 5 January 2023, 11:51 AM