Dotyczy wyłącznie specjalizacji: ochronnej, kwatermistrzowskiej, ewidencyjnej, penitencjarnej