Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych.

Centralna Pracownia Promocji Zdrowia Środowiska Więziennego jest wirtualną siedzibą działającej w COSSW w Kaliszu Pracowni Promocji Zdrowia. To miejsce wymiany informacji i szkoleń na odległość dla absolwentów stacjonarnych kursów z zakresu promocji zdrowia organizowanych w COSSW w Kaliszu oraz osób zaproszonych przez prowadzących poszczególne pokoje tematyczne. CPPZŚW nie jest zatem typowym kursem internetowym.

Kurs konfiguracji i zarządzania podstawowymi  usługami serwerowymi katalogu domenowego SWNET dla administratorów w jednostkach podstawowych SW