Obszar uzupełniania i utrwalania wiedzy w ramach szkolenia wstępnego.