Kurs przygotowawczy

Po odbyciu wstępnej adaptacji zawodowej, funkcjonariusz rozpoczyna kurs
przygotowawczy w ośrodku szkolenia Służby Więziennej.

Obszar szkoleniowy dla OZ Kikity

Obszar szkoleniowy dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej - Oddział Zamiejscowy w Zwartowie.

Obszar szkoleniowy dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie

Obszar szkoleniowy dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

Obszar szkoleniowy dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach