Uczestników skierowanych na kurs Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działów ochrony prosimy o nie zakładanie nowych kont. Przypominamy o zasadach logowania do platformy zgodnie z INSTRUKCJĄ dostępną w komórkach kadrowych jednostek macierzystych lub na stronie intranetowej Służby Więziennej.

Dostęp dla uczestników zakwalifikowanych na kurs możliwy jest od dnia rozpoczęcia szkolenia.

Tutaj znajdziesz informacje, do której z grup zostałaś/eś skierowana/y: Lista uczestników szkolenia specjalistycznego oddziałowych działów ochrony – etap e-learningowy, EDYCJA III