Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym

Praktyka zawodowa (działowa) realizowana dla wszystkich po ukończeniu kursu przygotowaw­czego, zakłada wykonywanie powierzonych zadań oraz dalsze kształcenie pod kierunkiem opiekuna-men­tora.